Logo
Kunstvisie

Door middel van kunst is het mogelijk om dingen te zeggen die (nog) niet in woorden kunnen worden gevat. Een tedere streling of aanraking kan meer zeggen dan "duizend” woorden.
Hetzelfde geldt voor een zuivere toon, of een heldere en/of diep warme kleur, etc. Kunst spreekt zoals de ogen van onze geliefde, of van iemand die verdrietig of boos is. Kunst biedt ons de mogelijkheid om onze diepste, vaak nog onbewuste gevoelens tot uitdrukking te brengen.

De kunsten zijn bij uitstek het domein van kunstenaars, zij zijn de meesters in de taal zonder woorden, van hun kunnen we leren hoeveel en hoe onbegrensd de kunstzinnige taal is.
Met hun kunnen we meevoelen, ze leiden ons in, in een tot dan toe onbekende wereld.

De kunsten zijn niet alleen het domein van (beroeps/prof) kunstenaars.
In ieder mens schuilt een "kunstenaar”. We zijn allemaal in staat om ons in een kunstzinnige taal te uiten, maar vaak moeten er dan wel eerst allerlei barrières worden opgeruimd. Het gaat hierbij over allerlei gedachten, ideeën en oordelen die uitmonden in de overtuiging; "dat kan ik niet”. We kunnen een voorbeeld nemen aan "onze” kleuters, zij voelen zich, meestal, nog vrij en drukken zich ongehinderd uit. Zij waren ook het voorbeeld van de beroemde Nederlands kunstenaar Karel Appel.

Ieder mens uit zich op zijn of haar eigen manier, brengt eigen thema’s naar buiten en gebruikt een vorm die bij hem/haar past. Dit kan beeldend werk zijn, maar ook performance, muziek, poëzie of andere taal.
Deze uitingsvorm, de kunst, is een reflectie van de kunstenaar zelf. De kunstenaar en het werk zijn niet los van elkaar te zien. In de begeleiding streven wij ernaar om de kunstenaar te helpen via het werk duidelijk te maken wat hij/zij over wil brengen.

We richten ons, vooral, op mensen die zich op een keerpunt bevinden.
Op mensen die zich los willen maken uit de sleur van het alledaagse leven en hieraan een meer betekenisvolle inhoud en kleur willen geven.
Op mensen die een nieuwe start willen maken en niet meer willen terugvallen in oude patronen en sleur.
Op mensen die zich in een crisis situatie bevinden en de behoefte voelen zich te uiten.

Op kunstenaars die, min of meer, zijn vastgelopen en een nieuwe inspiratiebron willen aanboren. Op mensen die willen onderzoeken of ze voldoende getalenteerd en gemotiveerd zijn om zich te scholen tot professionele kunstenaars.
Op amateur kunstenaars die zich verder willen ontplooien, etc.
Een speciale begeleiding bieden we aan, aan mensen die, ernstig en, of levensbedreigend, ziek zijn. Juist nu veel zekerheden zijn weggevallen is het heel betekenisvol om uitdrukking te geven aan de grote hoeveelheid gevoelens. Afhankelijk van de mogelijkheden en situatie kan dit op allerlei manieren.

Zelfs uitsluitend door middel van verbeeldingskracht. Het schenken van een bloem, in je verbeelding, aan een onbereikbare geliefde, kan zeer betekenis vol zijn.