Logo
Visie


We hebben met ons werk een idealistische bedoeling. In ons begeleidende, en ondersteunende werk richten we ons niet op de bestrijding van symptomen. We gaan ervan uit dat deze symptomen duiden op een spirituele behoefte en/of doorbraak. We kunnen helpen om je bewust te worden wat en hoe je wilt veranderen. We kunnen deze verandering niet voor jou realiseren, maar we kunnen je hierbij wel ondersteunen. We richten ons op individuen, paren, gezinnen en ( functionele) groepen. We geloven niet dat "nieuw” altijd beter is. "Vernieuwing "of verandering betekent vaak dat er weer terug gegaan moet worden naar oorspronkelijke waarden. Zo vallen wij terug op al eeuwenoude spirituele en psychologische waarden van het Tibetaans boeddhisme.
We zijn traditioneel maar zeker niet behoudend. Traditioneel zijn betekent dat we meenemen van het oude wat goed is en loslaten wat niet meer goed is.Door een te éénzijdige technische en wetenschappelijke ontwikkeling zijn we vervreemd geraakt van onze oorspronkelijke wijsheid bronnen. Met behulp van onze ondersteuning is het mogelijk het contact weer te herstellen.
We zijn allemaal op zoek naar geluk.
Onze materiële en wetenschappelijke welvaart heeft ons dit geluk niet gebracht. Het hieruit voortvloeiende "geluk” is slechts van korte duur en steeds moet er weer naar iets nieuws gestreefd worden.


In plaats van steeds maar door te gaan of (onverschillig)/moedeloos te worden kunnen we ook nadat we tot rust zijn gekomen het contact met onze fundamentele goedheid herstellen.
We werken op verschillende lagen. Zo is het mogelijk om een ander licht te laten schijnen op je menselijke problemen.
Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: individuele problemen zoals depressie of angst, relationele problemen, of problemen die samenhangen met het ouder worden.
Ook is het mogelijk om je leven meer inhoud en zin te geven door kunstzinnig te ontwikkelen. Zeker als je al een zekere affiniteit, of aanleg hebt in deze richting, kan dit waardevol zijn.
Ook is het mogelijk om samen met ons het spirituele pad op te gaan. Deelname aan een meditatiegroep is dan een goed eerste begin. Van hier uit kan worden deelgenomen aan allerlei groepen die jou spiritueel ondersteunen.


Het spirituele pad is het levenspad waarop we onze levensvreugde, levensmoed, mededogen en helderheid kunnen ontplooien. Het is het pad waarop we onszelf leren kennen en de obstakels opruimen die deze eigenschappen onderdrukken. Deze fundamentele eigenschappen hoeven we niet te verwerven, maar bezitten we door onze menselijke geboorte. Het belangrijkste obstakel dat we leren kennen is het door onszelf gecreëerde egobolwerk. Gaandeweg het spirituele pad zullen, door ‘eenheidservaringen’ (samenzijn), barsten in dit egobolwerk ontstaan en zullen we merken dat we ‘boven onszelf’ (ego) uit kunnen stijgen.


Door dit innerlijke transformatieproces kunnen we ons steeds meer met onze fundamentele goedheid verenigen. We ontdekken dan dat onze beelden en concepten over wat goed en fout is verdwijnen en dat we ons niet hoeven te vereenzelvigen met wat we ervaren, we zijn niet die ervaringen. We richten ons op zelfonderzoek (levenswijsheid) en het beoefenen van zachtmoedigheid. We zoeken steeds weer een nieuw evenwicht tussen ons actieve en ons beschouwende leven.