Logo
Gezinscoaching

Voor wie is dit?


Voor gezinnen die (weer) een fijne en open sfeer in de thuissituatie willen en/of zich willen ontwikkelen als gezien bieden wij twee weken gezinscoaching aan.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je ervoor kiest om aan deze gezinscoaching deel te nemen. Bijvoorbeeld, het missen van een diepgaand en open contact tussen gezinsleden, het blijft bij oppervlakkige praatjes en proberen gezelligheid te bewaren. Problemen/gevoelens worden niet of moeilijk besproken. Misschien zijn er irritaties etc. ontstaan die de sfeer in huis niet altijd prettig maken. Als ouder(s) ervaar je moeilijkheden in de opvoeding en omgang met je kinderen of je kind(eren) hebben het moeilijk en je hoopt ze met behulp van deze gezinscoaching beter te kunnen begeleiden en je kinderen handvatten te geven om met hun problemen om te gaan. Als laatste zijn er in onze maatschappij veel samengestelde gezinnen. Als twee gezinnen bij elkaar komen komen ook twee totaal verschillende culturen bij elkaar. Als dit niet altijd even gemakkelijk verloopt kan het goed zijn om wat ondersteuning te hebben om beide gezinnen op een duurzame manier bij elkaar te brengen.
Kortom, je wilt openheid en liefde (her)vinden en elkaar begrijpen, accepteren en ondersteunen in plaats van elkaar beoordelen, ruzie en irritatie. Je hebt behoefte aan echt contact in je familie, een gezinssituatie waar je weet dat je begrepen en gedragen wordt, ondanks alle fouten die jij en anderen misschien maken.Wat kun je verwachten?

Gezinnen die het bovenstaande of iets vergelijkbaars herkennen zijn welkom om gedurende twee (of drie) weken in Portugal te werken aan hun gezinssituatie. In een ideale situatie leggen de ouders de veilige bedding van waaruit gezinsleden zelf de wereld in trekken. Een voorwaarde voor deze veiligheid is contact tussen de gezinsleden, maar vooral ook de ouders. Met contact bedoelen wij de mogelijkheid om ook moeilijke dingen te bespreken waarin de andere gezinsleden hun best doen om het standpunt van de spreker te begrijpen. Ook wanneer ze het er niet mee eens zijn.
Door tijdens de gezinscoaching te leren hoe je in contact gaat met elkaar, op een goede manier in conflict kunt zijn en elkaar tijdens deze twee weken op een dieper niveau te leren kennen leg je de basis voor een goede gezinssituatie in Nederland.
De gezinscoaching onderscheid zich van andere therapieweken omdat het niet de oppervlakkige quick fix is waarmee zoveel geadverteerd is. Jaren aan persoonlijke en relationele problemen, verhelp je niet met een trucje en een 5-stappenplan. Dat vraagt inzet en contact en de omgangsmanieren die goed zijn voor jouw gezin vloeit daar op natuurlijke wijze uit voort. De wortels van de gezinscoaching zitten in de systeemtheorie en de boeddhistische levenswijze: we zijn van nature goed en willen het goede doen. Je leert door (gepaste) meditatie tot rust te komen en jezelf kennen.

Omdat ouders de bedding maken voor het hele gezin zijn zij een belangrijke spil in het proces. De gezinscoaching werkt dus ook aan het verbeteren en verdiepen van de relatie van de ouders. Er zullen zowel gesprekken zijn met het hele gezin als met de ouders samen. Wanneer één van de gezinsleden individuele problemen ervaart kunnen deze zowel individueel als met het hele gezin besproken worden.


Hoe ziet de gezinscoaching eruit?
Tijdens de gezinscoaching bevindt je je met twee andere gezinnen op ons terrein in Portugal. Door middel van groepsactiviteiten, lezingen en persoonlijke opdrachten werken jullie aan de dynamiek van jullie gezin. Het programma behelst zowel duidelijke onderdelen waar jullie actief aan de gezinssituatie werken als recreatieve activiteiten. Belangrijk in elke relatie is om ook leuke dingen te doen, plezier met elkaar te hebben. Voorbeelden hiervan zijn wandelen, boogschieten, schilderen, etc. Het enige wat we tijdens de gezinscoaching niet doen is ons "verstoppen” en contact vermijden, op die manier leer je elkaar niet kennen. Hiertoe lever je voor de duur van de gezinscoaching telefoons en andere electronica in. De gesprekken zijn gericht op het begrijpen van elkaar, verlangens uitspreken en acceptatie in plaats van veroordelen. Daarnaast nemen we de belangrijkste werkpunten per gezinslid en verkleinen deze naar beoefenbare stapjes.

De gezinscoaching duurt twee weken, 10 t/m 23 augustus, maar het is mogelijk om een derde week op het terrein te verblijven om weer in het gewone ritme van thuis te komen. Gedurende de derde week kun je extra gesprekken aanvragen, maar heb je de tijd om zelf activiteiten in te plannen zoals in een gewone vakantie. Eventueel kunnen wij helpen met het huren van een auto of regelen van een taxi voor deze periode. Tijdens de eerste twee weken van de gezinscoaching wordt het eten verzorgd en per gezin wordt er een ingerichte woontent ter beschikking gesteld. 

 
Voor meer informatie over de gezinscoaching of een kennismakingsgesprek kun je contact met ons opnemen via info@brisesuave.com